Pankreas kanseri tedavisi, hastalığın evresine yani yaygınlığına göre değişir. Pankreas kanseri tedavisi için öncelikle hastanın muayenesi, laboratuvar tahlilleri ve radyolojik incelemelerin yapılması gerekir. Bütün bunlar sonucunda, pankreas kanserinin hangi evrede olduğu yani komşu organlarla olan ilişkisinin ne durumda olduğu ve uzak organlara yayılımının olup olmadığı ortaya anlaşılır ve ameliyat ile çıkarılma şansı değerlendirilir.

İleri evredeki pankreas kanserinde ameliyat yapılmaz. Bu hastalara uygulanacak tedavi seçenekleri kemoterapi ve radyoterapidir. Ayrıca; eğer sarılık varsa bunun düzeltilmesi, beslenme takviyesi, ağrının azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması amacıyla bazı girişimler uygulanabilir. Bunlar; endoskopi ile safra yoluna geçişi sağlayan bir boru (stent) konulması, karın cildinden karaciğer içi safra yollarına yerleştirilen bir tüp (kateter) aracılığıyla safranın dışarı alınması, ağrı tedavisi, onikiparmak bağırsağında tıkanıklığa neden olan kanserlerde bu kısma endoskopik yolla stent takılması gibi yöntemlerdir.

Pankreas kanseri tedavisi için kullanılan yöntemler;

Cerrahi Tedavi: Pankreas kanserinin tedavisinde en etkin tedavi yöntemi ameliyattır. Kanser pankreasın baş kısmında ve çıkarılmaya müsait ise ‘Whipple ameliyatı‘ uygulanır. Kanser pankreasın gövde ya da kuyruk kısmında bulunuyorsa, bu kısım çıkarılır.

Radyasyon (Işın) Tedavisi: Radyoterapi de denilen bu tedavi yönteminde, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılır. Radyoterapi tedavisi, özellikle ameliyat uygulanamayan hastalarda tek başına veya kemoterapi ile birlikte uygulanır. Bazen, ameliyat öncesi dönemde, kanseri küçültmek için kemoterapi ile birlikte radyoterapi yine birlikte kullanılabilir. Bazı durumlarda ise ameliyat sonrası nüksleri önlemek içinde radyoterapi verilebilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerinin anti-kanser özelliği olan ilaçlar ile öldürülmesidir. Pankreas kanserlerinde ameliyat öncesi ya da sonrası dönemlerde, kemoterapi tedavisi uygulanabilir. Kemoterapi tedavisi, ameliyat öncesinde kanseri küçültmek için ya da ameliyat uygulanamayan hastalarda radyoterapi ile birlikte kullanılır. Yaygın ileri evre pankreas kanserinde ameliyat ve radyoterapinin yeri yoktur. Bu grup hastalara kemoterapi ile hastaların yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

Yorum yapın