Pankreas kanseri tanısı nasıl konur? Pankreas kanseri nasıl anlaşılır? Pankreas kanseri erken dönemde herhangi bir belirti vermez. Bu yüzden pankreas kanserinin erken evrede tanısını koymak zordur. Hastalık sinsice ilerler ve genellikle ileri evrelerde belirti vermeye başlayınca saptanır.

Pankreas Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Sırta vuran ağrı, kaşıntı, sarılık gibi belirtilerle başvuran hastalarda doktor pankreas kanserinden şüphelenerek bazı tetkikler isteyebilir. Karında ele gelen kitle, karaciğerde büyüme de pankreas kanserini akla getirmelidir. Tanıyı kesinleştirmek ve hastalığı evrelemek için bazı tetkiklerin yapılması gerekir.

Pankreas, karnın arka kısmında, mide ve karaciğerin arkasında bulunduğu için ultrasonla tam olarak görülemeyebilir. Bu yüzden, endoskopik ultrasonografi adı verilen tektik uygulanır. Bu tetkikte, ağızdan ince bir tüp sokularak mide içinden pankreasın ultrason incelemesi yapılabilir.

ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) adı verilen bir diğer yöntemde ise, yine ağızdan tüp sokularak, safra ve pankreas kanallarına özel bir boya gönderilir. Bu sayede pankreasın ayrıntılı görüntülemesi yapılır.

MRCP (Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi), MR eşliğinde pankreasın ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesidir.

Pankreas kanseri kesin tanısı endoskopik görüntüleme yöntemleri eşliğinde, şüpheli kitleden küçük bir parça alınarak patoloji laboratuvarında incelenmesiyle (biyopsi) konur.

Pankreas kanserinin tanısı için kullanılan laboratuvar tetkikleri de vardır.  Serum bilirubinleri, alkalen fosfataz, karaciğer transaminazları ile CEA, CA19-9 ve CA-125 gibi değerler genellikle yükselmiş olarak bulunur. İdrarda bilirubin pozitiftir.

Yapılan bu tetkikler sonucu pankreas kanseri tanısı konur. Pankreas kanserinin tanısı konduktan sonra, hastalığın evrelemesinin yapılması gerekir. Hastalığın bulunduğu evre tespit edildikten sonra hemen tedavisine başlanmalıdır.

Özetle; sırta vuran ağrı, kaşıntı, sarılık gibi pankreas kanseri belirtileri olabilecek şikayetleriniz varsa ya da ailenizde pankreas kanseri olan kişi ya da kişiler varsa, kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

Yorum yapın