Pankreas ne işe yarar? Görevleri nedir? Pankreas, oldukça önemli görevleri olan bir organdır. Bu yüzden sanki çok iyi korunmak amacıyla vücudun derinliklerinde saklanmış gibidir. Karın boşluğunun arkasında ve omurga kemiklerinin önünde bulunmaktadır. Pankreasın önünde mide bulunmaktadır. Pankreasın başını ise duedonum (on iki parmak bağırsağı) ile adeta çepeçevre sarmış haldedir.

Pankreas Ne İşe Yarar?

Pankreasın bir çok görevi bulunmaktadır. Pankreas sindirim sisteminin bir parçasıdır. Salgıladığı enzimlerle alınan gıdaların parçalanmasını ve sindirilmesini sağlar. Pankreasın bir diğer görevi ise kan şeker seviyesini düzenlemektir.  

Pankreas Gıdaların Sindirimini Sağlar

Pankreas günde 1, 5 – 3 litre civarında içinde gıdaları parçalayan enzimlerin olduğu sıvı salgılar. Üretilen bu sıvılar, kanallar aracılığıyla on iki parmak bağırsağına dökülür. On iki parmak bağırsağına ulaşan bu enzimler burada aktif hale gelir ve mideden gelen besinleri parçalar. Pankreasta üretilen enzimler şunlardır;

Amilaz

Bu enzim gıdalarla alınan karbonhidratların sindiriminde rol alır.

Tripsin, Kimotripsin

Proteinli gıdaların sindirimini sağlayan enzimlerdir.

Lipaz

Yağların sindiriminden sorumlu olan enzimdir.

Pankreas Kan Şekerinin Düzenlenmesini Sağlar

Pankreas kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan iki hormon salgılar. Bunlar insülün ve glukagon hormonlarıdır.

İnsülin

Pankreas sindirim enzimlerinden başka kan şekerinin düzenlenmesinden sorumlu olan insülin hormonunu da üretir. İnsülin hormonu, pankreasın özellikle kuyruk kısmında adacıklar şeklinde (Langerhans adacıkları)  bulunan hücrelerde üretilir. İnsülin kan şekerinin düşürmesini sağlar.

Glukagon

Pankreas, şeker seviyesinin düzenlenmesinde etkili bir diğer hormon olan glukagon hormonunun da üretildiği yerdir. Glukagon hormonu ise insülinin aksi yönünde etki eder. Kan şekeri düştüğünde ve vücut için tehlike oluştuğunda, glukagon karaciğerdeki  şeker depolarını devreye sokarak kan şekerinin yükselmesini sağlar.

Yorum yapın