Whipple ameliyatı, pankreas başından köken alan kanserlerde, safra yolları ve  duedonum (12 parmak bağırsağı kanserlerinin tedavisinde uygulanan önemli, teknik olarak zor ve deneyim gerektiren bir ameliyattır. Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve ana safra kanalı birbirine yakın ve bağlı olan 3 organdır. Bu bölgede meydana gelen tümörlerde, bölgeyi komple temizlemek için yapılan bir ameliyattır.

Whipple ameliyatında, pankreas başı, midenin bir kısmı, 12 parmak bağırsağının tamamı ve safra kanalının bu bölgeden geçen kısmı tamamen çıkarılmaktadır. Ameliyatın en önemli kısmı, bu organlar alındıktan sonra birbiriyle yeniden doğru bir şekilde bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu nedenle Whipple ameliyatı mutlaka bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yorum yapın